Quần tây Heboz xám 2M 00000674

SKU: 00000674-1
420,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

Size 28: Khoảng từ 55kg - 58kg

Size 29: Khoảng từ 58kg - 62kg

Size 30: Khoảng từ 62kg - 68kg

Size 31: Khoảng từ 68kg - 73kg

Size 32: Khoảng từ 73kg - 77kg        

Size 34: Khoảng từ 77kg -82kg

Size 36: Khoảng từ 82kg -93kg

 Quần tây Heboz xám 2M 00000674
 Quần tây Heboz xám 2M 00000674
 Quần tây Heboz xám 2M 00000674
 Quần tây Heboz xám 2M 00000674
 Quần tây Heboz xám 2M 00000674
 Quần tây Heboz xám 2M 00000674
 Quần tây Heboz xám 2M 00000674
 Quần tây Heboz xám 2M 00000674
 Quần tây Heboz xám 2M 00000674
 Quần tây Heboz xám 2M 00000674
 Quần tây Heboz xám 2M 00000674